چالش زيست محيطي

🌩🌪در مواجهه با تغییرات آب و هوایی، کاهش سلامت مربوط به رژیم غذایی و کاهش گسترده در حیات وحش ما، نیاز به تولید مواد غذایی سالم و طبیعی دارد انتشار گازهای گلخانه ای و نابودی حیات وحش هر سال حادتر می شود. ⚡️هیچ اتفاق جادویی برای مقابله با چالش هایی که با ما روبرو است، […]