چه چیزی در غذای شماست؟

تولید مواد غذایی غیر ارگانیک، استفاده گسترده از آفت کش ها را بهمراه دارد که می توانند آب، محیط زیست را آلوده کنند و به زنجیره غذایی ما وارد شوند. به عنوان مثال، 87٪ از گلابی ها و 79٪ از انگورها حاوی آثار متعدد از آفت کش ها است. بهترین راه برای کاهش قرار گرفتن […]